🔹معاون عمرانی استانداری و جانشین استاندار در ستاد بحران خراسان جنوبی گفت: فردا شنبه ۱۲ اسفندماه، کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی استان تعطیل است.
علیرضا عباس‌زاده امشب با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: پیش بینی های هواشناسی مبنی بر برودت هوا و کاهش محسوس دما، که افزایش مصرف گاز را به همراه دارد، ستاد مدیریت بحران و ستاد مدیریت مصرف انرژی استان را بر آن داشت تا نسبت به تعطیلی ادارات و دستگاه های اجرایی تصمیمی اتخاذ نماید.
🔹وی با تأکید بر ضرورت تأمین گاز بخش خانگی، تصریح کرد: باستناد این مصوبه ، فردا شنبه دستگاه های اجرایی تعطیل است و آموزش در کلیه مراکز آموزشی، مهد کودک ها، مدارس، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در سطح استان به صورت غیرحضوری خواهد بود.
🔹به گفته وی؛ این تصمیم در راستای مدیریت مصرف انرژی و تضمین پایداری و تأمین گاز و نیز جلوگیری از افت فشار و قطعی گاز در بخش خانگی اتخاذ شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور