🔹 فرایند رأی‌گیری دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۷۷۲ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده و فعالیت ۲۹ هیئت اجرایی در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
🔹 در این دوره، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای تصاحب عنوان خدمت‌گذاری به مردم رقابت می‌کنند؛ متولدین ۱۵ تیر ۱۳۸۵ بع قبل می‌توانند با دو مدرک هویتی جهت انجام رأی به شعب سراسر کشور مراجعه کنند.
🔹 چنانچه در برگ رأی نام بیش از یک نامزد نوشته یا علامت‌گذاری شده باشد، باطله است؛ ستادهای تبلیغاتی یا نمایندگان نامزدها می‌توانند تا ۴۸ ساعت بعد از برگزاری انتخابات شکایات خود را به فرمانداری‌ها و هیأت نظارت شورای نگهبان ارسال کنند.
🔹 گفتنی است، مردم استان خراسان جنوبی در مرحله اول چهاردهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری با ۶۴٫۵ درصد مشارکت رتبه نخست کشور را از آن خود کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور