رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از کشف فرار مالیاتی به ارزش ۱۸۷ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر شده است.

سرهنگ یداله دهقان  به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اخباری مبنی بر فرار مالیاتی یک شرکت در سطح استان دریافت کردند که موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از تحقیقات لازم و کسب اطمینان از صحت موضوع مشخص شد صاحب این شرکت با فریب یکی از شهروندان و بدون اطلاع وی اقدام به پرونده سازی و ثبت شرکت به نامش به جهت فرار مالیاتی کرده بودند که با هوشیاری کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی متهم شناسایی و مدارک لازم کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با بیان اینکه متهم به همراه پرونده فرار مالیاتی بالغ بر ۱۸۷ میلیارد ریال به اداره کل امور مالیاتی استان معرفی شد؛ تصریح کرد: شهروندان هر گونه جرایم اقتصادی را از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به این پلیس اطلاع دهند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور