رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی گفت: فرار از خدمت سربازی در صدر جرایم نیروهای مسلح این استان قرار دارد ولی در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است.

محمدحسین محمدپور روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: با توجه به افزایش قابل توجه حقوق سربازان وظیفه از ۲ سال پیش فرار از خدمت کم شده و حتی سربازان فراری گذشته بر می‌گردند.

وی گفت: ایراد ضرب در نیروهای مسلح جرم دوم، حمل و استعمال مواد مخدر در ردیف‌های بعدی قرار دارد و زمان اغتشاشات در سطح نیروهای مسلح حتی یک پرونده هم نداشتیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی ایراد خسارت به سلاح و اموال نیروهای مسلح را از دیگر جرایم عنوان کرد و افزود: در سال‌های اخیر علیرغم اینکه جمعیت آماری نیروهای مسلح افزایش یافته و لشکر ۳۰ ارتش، تیپ مردم‌پایه سپاه و ۲ تیپ مستقل در منطقه مرزی مستقر شده‌اند ولی در همه جداول کاهش جمعیت کیفری را شاهدیم.

وی با تاکید بر اینکه برخی جرایم برای نیروهای مسلح مجازات سنگین دارد گفت: این مجازات‌ها بازدارندگی لازم را دارد و فک تعلیق موارد بسیار معدود بوده است.

محمدپور با اشاره به حساسیت سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار کرد: معرفی این سازمان در احقاق حقوق شهروندی تاثیر بسزایی دارد و برای رسیدگی به جرایم خاص اعضای نیروهای مسلح محاکمه نظامی تشکیل می‌شود.

وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح در حوزه پیشگیری از جرم هم پیشرو بوده و عملکرد خراسان جنوبی در این حوزه در ردیف استان‌های برتر است که در این راستا سال گذشته ۱۰۲ دوره کلاس آموزشی برای نیروهای مسلح برگزار شد که از مرز تا مرکز استان را در برگرفت.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی گفت: همچنین چهار کمیسیون پیشگیری از جرم در استان برگزار شد که امسال هم ادامه دارد و محور کمیسیون‌ها، جرایمی است که شیوع بیشتری داشته تا روش‌های عملی برای پیشگیری از وقوع جرم آموزش داده شود.

فرار از خدمت سربازی در خراسان جنوبی روند کاهشی دارد

محمدپور بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را از دیگر وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: خراسان جنوبی آمار جمعیت کیفری پایینی به نسبت دیگر استان‌ها دارد با این حال دستاورد بازدید از زندان‌ها احصای مشکلات تربیتی و فرهنگی مددجویان است.

وی بیان کرد: در همین رابطه قراردادی برای اعزام روانشناس به زندان‌ها با فرماندهان نظامی منعقد شد تا مشکلات افراد ریشه‌یابی شود و گام موثری در پیشگیری از جرم است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی گفت: شماره تلفن ۳۲۲۱۸۲۰۰ در استان پاسخگوی گزارش‌های مردمی است و شماره تلفن همراه ۰۹۱۵۶۰۴۴۵۳۴ هم در اختیار قاضی کشیک است لذا هر لحظه‌ای که شهروندان تماس بگیرند به موضوعات رسیدگی می‌شود.

وی تاکید کرد: دادگاه‌های نظامی به صورت تخصصی به جرایم رسیدگی می‌کنند و اولویت تصدی برعهده قضات نظامی است.

محمدپور افزود: هر جرمی در هر سطحی از نیروهای مسلح در استان رسیدگی می‌شود و موارد معدود پرونده نیازمند ارجاع به مرکز کشور است.

وی گفت: خدمات عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح همچون قوه قضاییه گسترده نیست اما احکام جزای نقدی و استفاده از نهادهای ارفاقی بیشترین فراوانی صدور احکام را دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی اظهار کرد: حبس با خدمت از مهمترین نهادهای ارفاقی است و کمک‌های معیشتی و مرخصی‌های فرهنگی برای زندانیان هم از مواردی است که مورد توجه است.

وی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت برگزاری دادگاه‌های آنلاین در سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: در حال حاضر ۲۰ درصد پرونده‌ها به صورت برخط و آنلاین رسیدگی می‌شود.

محمدپور گفت: رسیدگی به جرایم غیر نظامیانی که شریک جرم فرد نظامی باشند هم در حیطه وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی درخصوص مشکل اراضی پادگان ۰۴ بیرجند نیز وساطت داشت که منجر به تفاهم‌نامه‌ای بین ارتش و شهرداری شد، اراضی مورد نظر کارشناسی شده تا شهرداری و راه و شهرسازی به نرخ روز این اراضی را خریداری و تحویل بگیرند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور