🔹با حضور استاندارخراسان جنوبی و رئیس سازمان امور عشایری کشور، فاز دوم طرح آبرسانی پایدار به محلات عشایری خواجه منجیکو در شهرستان نهبندان افتتاح شد.
فاز دوم طرح آبرسانی پایدار به محلات عشایری خواجه منجیکو در شهرستان نهبندان ، بزرگترین پروژه حوزه عشایری استان در دهه فجر امسال است.
🔹این طرح با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.
🔹بر اساس آن چه در افق این طرح دیده شده، آبرسانی پایدار به ۱۴ محله عشایری و تأمین آب بهداشتی و سالم مورد نیاز ۲۸۰ خانوار، شامل جمعیتی بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در قالب این طرح، محقق می شود.
🔹فاز اول این طرح در هفته دولت امسال به بهره برداری رسیده و فاز دوم نیز امروز و در جریان سفر معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور عشایری ایران افتتاح شد.