رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعلام آمار نهایی «پویش ملی سلامت» از مشارکت ۳۷۷ هزار و ۳۷۷ نفر در طرح غربالگری پرفشاری خون و دیابت در استان خبر داد و گفت: در مجموع ۷۲٫۱۸ درصد جامعه هدف خراسان جنوبی در این طرح غربالگری شدند.

سیدمحمد موسوی میرزائی امروز با اعلام این خبر اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح پویش ملی سلامت در خراسان جنوبی ۳۷۷ هزار و ۳۷۷ نفر از مردم استان در این طرح مشارکت کردند که معادل ۷۲٫۱۸ درصد جمعیت هدف استان است.

وی گفت: جمعیت هدف در استان خراسان جنوبی ۵۲۲ هزار و ۸۴۶ نفر است که افراد بالای ۱۸ سال از تاریخ ۲۰ آبان تا ۳۰ دی ماه مورد غربالگری پرفشاری خون و دیابت قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از ۳۷۷ هزار و ۳۷۷ نفر که مورد غربالگری قرار گرفتند ۶ هزار و ۵۵ نفر با احتمال بیماری پرفشاری خون و ۲هزار و ۹۵۰ نفر با احتمال بیماری دیابت شناسایی شدند که از وجود این بیماری در خود خبر نداشتند.

وی بیان کرد: همچنین ۸۲ هزار و ۱۱۶ نفر (۲۱٫۵۱) درصد پیش پرفشاری خون و ۲۸هزار و ۷۰۳ نفر(۷٫۵۵) درصد پیش دیابت تشخیص داده شدند.

موسوی‌میرزایی اظهار داشت: از نظر درصد پوشش جمعیتی شهرستان درمیان با ۹۰٫۶۷ درصد، خوسف ۹۰٫۲۳ درصد و زیرکوه ۸۶٫۴۴ درصد رتبه های اول تا سوم را کسب کردند و سایر شهرستان‌ های بشرویه، سربیشه، فردوس، نهبندان، طبس، سرایان، قاین و بیرجند به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا یازدهم قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ۹۰۱ بیمار فشار خونی و ۲۴۴ بیمار دیابتی زیر ۴۰ سال در این پویش شناسایی شدند و میزان مشارکت کل استان در این برنامه کشوری ۷۲٫۱۸ درصد بوده است.

وی اظهار داشت: مهمترین هدف اجرای طرح پویش ملی سلامت، شناسایی افراد مبتلا به دیابت و فشار خون و مداخله برای پیشگیری از بیماری‌های ثانویه در این افراد است چراکه تشخیص و کنترل زودهنگام دیابت و فشار خون اهمیت زیادی دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور