از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ درصد موالید خراسان جنوبی تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفته اند.

عرب نژاد مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی دگفت: در حال حاضر ۲۱ مرکز غربالگری شنوایی نوزادان در استان فعال است که از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ درصد جامعه هدف تحت پوشش قرار گرفته اند.

او افزود: در صورت تشخیص بیماری، اقدامات لازم برای کودکان ارجاعی و شناسایی شده با توجه به مشکل تشخیص داده شده در مراکز دولتی و غیر دولتی انجام می‌شود.

عرب نژاد بیان کرد: غربالگری، تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران با هدف کشف نقایص شنیداری انجام می‌شود و این برنامه از جمله برنامه‌های ملی سازمان بهزیستی کشور است که از سال ۸۴ آغاز و در خراسان جنوبی از نیمه‌ی دوم سال ۸۷ با پوشش ۸ درصدی آغاز شده و در حال حاضر به پوشش ۱۰۰ درصدی جامعه هدف رسیده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: مرحله‌ی اول، غربالگری شنوایی است که قبل از یک ماهگی انجام می‌شود، مرحله دوم تشخیص بیماری است که قبل از ۳ ماهگی انجام می‌گیرد و مرحله سوم مداخله است که قبل از ۶ ماهگی انجام می‌شود.