🔹در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه، غربالگری و کنترل بهداشتی دانشجویان بر اساس آخرین پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت انجام می شود

🔹دانشجویانی که حسب برنامه آموزشی اعلام شده از روز شنبه ۱۷ خردادماه می بایست در کلاس های درسی و کارآموزی های بیمارستان حضور یابند، از امروز پذیرش می شوند

🔹طبق اطلاعیه های اعلامی قبلی، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه می بایست در فرآیند غربالگری و کنترل بهداشتی شرکت کرده و بعد از دریافت تاییدیه سلامت در خوابگاه و برنامه های آموزشی دانشگاه حضور یابند