معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: عملیات مرمت رفع خطر و حفاظت اضطراری در ارگ بهارستان بیرجند با اعتباری حدود ۱۲۰ میلیون تومان آغاز شد.

علی شریعتی منش گفت: ارگ بهارستان توسط شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی از بنیاد مستضعفان خریداری شده است و این بنای تاریخی با ارزش با مشارک میراث فرهنگی و شرکت آب منطقه‌ای رفع خطر می‌شود.

وی اظهار داشت: شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی برای مرحله نخست این مرمت ۷۰ میلیون تومان اعتبار گذاشته و اداره کل میراث فرهنگی استان نیز از محل اعتبار ملی ۵۰ میلیون تومان تخصیص داده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: حفاظت اضطراری در عمارت اصلی از هفته گذشته شروع شده که شامل آواربرداری و تثبیت دیوارهاست که بیشتر تخریب نشود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب در عمارت اصلی ارگ وجود دارد افزود: تا یک ماه آینده با تکمیل طرح‌های مطالعاتی مشاور و پیمانکار جزئیات بیشتری از روند مرمت ارایه خواهد شد.

شریعتی منش تصریح کرد: رویکرد شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی که بسیار با ارزش بوده تبدیل شدن ارگ بهارستان به موزه و گنجینه آب است که انتظار می‌رود بعد از اجرایی شدن آن بازدید برای عموم آزاد شود.

وی گفت: در حال حاضر زمانی برای اجرای کامل مرمت بنای تاریخی ارگ بهارستان نمی‌توان مشخص کرد اما امید می‌رود با تخصیص به موقع اعتبارات این اقدام زودتر به انجام برسد.