زمین لرزه عشق آباد بدون خسارت تاکنون
این زمین لرزه بامداد امروز ساعت ۴ و ۱۷ دقیقه به بزرگی ۳.۹ و در عمق ۹ کیلومتر در ۳۸کیلومتری شهر عشق آباد رخ داد و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور