معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: برخی از چاه‌های آب عمدتا در حوزه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان تاکنون هوشمندسازی نشده است که همه آنها در بازه زمانی مشخص به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند.

 علیرضا عباس‌زاده  در نشست شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم‌آبی استان افزود: اغلب چاه‌های کشاورزی استان به کنتور هوشمند مجهز شده و بخش دیگری از جمله حوزه آب شرب و دستگاه‌های اجرایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، باقی مانده است.

وی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و تغییرات آب و هوایی، کشور به‌ویژه خراسان جنوبی با خشکسالی مواجه است و به‌صورت جدی با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنیم.

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: طبق گزارش‌های رسمی، ۲ سال اخیر کم‌آبی در استان خراسان جنوبی بی‌سابقه بوده و در این شرایط اقلیمی خاص می‌طلبد که منابع آبی را مدیریت کنیم که برنامه سازگاری با کم‌آبی نیز در قالب طرح ملی تدوین و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه برش استانی این طرح برای خراسان جنوبی در حال اجراست گفت: براساس این طرح موظف هستیم طبق برنامه پنج ساله ۱۷۵ میلیون متر مکعب مصرف آب را کاهش دهیم.

عباس‌زاده افزود: برای اینکه به هدف حفظ منابع آبی استان برسیم راهکارهای متعددی در برنامه ملی و استانی دیده شده که در کارگروه حفاظت از منابع آب استان نیز پیگیری می‌شود.

وی اظهار داشت: اقدامات خوبی در راستای احیا و مرمت قنوات، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و خرید چاه‌های کم‌بازده انجام شده و لازم است چاه‌های برداشت آب در استان به کنتور هوشمند مجهز شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های برداشت آب را از برنامه‌های جدی طرح سازگاری با کم‌آبی عنوان کرد و گفت: به این ترتیب میزان برداشت آب از چاه‌ها به‌صورت دقیق کنترل می‌شود.

وی با تاکید به مشخص شدن سهم بخش‌های مختلف در برنامه کاهش مصرف آب افزود: باید مشخص کنیم کاهش مصرف ۱۷۵ میلیون متر مکعبی آب در پنج سال را با چه روش‌هایی باید اجرا کنیم که هنوز مورد بحث است.

عباس‌زاده گفت: امید است در جلسات بعدی طرح پیشنهادی ارائه شود و بتوانیم برای دستگاه‌های آب‌بر چاره‌اندیشی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه عزم دولت برای انتقال آب به خراسان جنوبی جدی است ادامه داد: از همین رو جلسات انتقال آب از دریای عمان به‌طور منظم برگزار می‌شود و دولت به این نتیجه رسیده که استان‌های شرقی واقعا با بحران خشکسالی مواجه هستند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه طبق برنامه طرح انتقال آب از دریای عمان در بازه سه سال عملیاتی می‌شود گفت: اجرای این طرح به معنای آن است که رودخانه ثابت به عرض ۲ متر از دریای عمان تا مشهد جاری خواهد بود و عمدتا آب صنعتی را تامین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه پیگیری‌ها برای اجرای خط انتقال آب خلیج فارس به خراسان جنوبی نیز ادامه دارد گفت: حفظ منابع آبی موجود از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در این خصوص تصمیم‌گیری جدی شود و مصرف بهینه آب نیازمند مشارکت همگانی است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور