مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: عرضه مناسب سیب درختی، سیب زمینی و پیاز توسط شبکه تعاون روستایی برای مدیریت تنظیم بازار در حال انجام است.

 سید حسن رضوی اظهار کرد: عرضه مناسب سیب درختی، سیب زمینی و پیاز توسط شبکه تعاون روستایی برای مدیریت تنظیم بازار در حال انجام است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرایی نمودن مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان و با توجه به نیاز بازار به انجام اقدامات لازم در جهت کنترل قیمت‌ها تأمین و عرضه سیب درختی سیب زمینی و پیاز جهت تعدیل قیمت در بازار توسط تشکلهای شبکه تعاون روستایی استان در حال انجام است.

رضوی ادامه داد: برنامه‌ریزی لازم جهت تأمین و عرضه محصولات مذکور با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب توسط اتحادیه تعاون روستایی است صورت پذیرفته است.

وی گفت: مقرر شده است سیب درختی با قیمت هر کیلو ۳۵ هزار تومان سیب زمینی ۱۵ هزار تومان و پیاز ۲۰ هزار تومان برای مصرف کننده در غرفه اتحادیه تعاون روستایی استان واقع در بازار روز غفاری بلوار مسافر و شهدای عبادی عرضه شود.

رضوی تاکید کرد: تأمین و عرضه محصولات سیب درختی، سیب زمینی و پیاز تا تعدیل و کنترل قیمت در بازار ادامه خواهد یافت.

به گفته وی برنامه ریزی در جهت عرضه محصولات مذکور در شهرستان‌ها در صورت نیاز انجام شده است.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور