از سال قبل با همت مسئولان استانی و نهاد های واسطه ای چون بنیاد علوی ، بسیج سازندگی ، کمیته امداد و … ، وام های اشتغال به متقاضیان ایجاد و یا توسعه کسب و کار در استان داده شد که برکات و ثمرات بسیار خوبی نیز در پی داشت.با اینحال ، متاسفانه برخی متقاضیان علیرغم پیگیری های متعدد و با وجود تاکیدات و پیگیری مسئولان استانی به در بسته بانک ها خورده اند.
همیار استانی بنیاد علوی در خراسان جنوبی در توصیح این مسئله ، عنوان کرد : تسهیلات اشتغالزایی بند ب جز۲ تبصره ۱۶ ، قانون بودجه کشور است و با هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ، سهم هر بانک برای پرداخت این تسهیلات که از نوع تسهیلات تکلیفی است ، مشخص می شود.
هاشم صلاحی ادامه داد : در حال حاضر شورای برنامه ریزی استان ها تصمیم گیر هستند و بر اساس ابلاغیه وزارت اقتصاد و گزارش بانک مرکزی که ناظر بر بودجه بانک ها هست ، برای وزارت کشور سهمیه بندی را مشخص می کند.به این صورت که به عنوان مثال در کل کشور بانک فلان ، میتواند ۲۰ میلیارد تسهیلات ارائه کند و سپس این سهمیه ، بین بین بنیاد علوی و بسیج سازندگی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و … تقسیم شده و به متقاضیان پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه تقریبا تمام بانک ها در استان به تعهدات خود عمل کرده اند گفت : اما متاسفانه بانک اقتصاد نوین که یک بانک خصوصی است ، علی رغم تعهدی که برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان وام اشتغال دارد ، همکاری لازم را نداشته و گلایه های بسیاری را ایجاد کرده است.
همیار استانی بنیاد علوی در خراسان جنوبی اضافه می کند : مردم گلایه دارند که چگونه یک بانک که از سمت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات است ، از این مهم سرباز زده و مبحث مهمی مثل اشتغال ، معطل مانده است.
صلاحی با بیان اینکه مردم انتظار برخورد جدی دارند ، گفت : متاسفانه مسئولان این بانک هم رفتار بسیار بدی داشته و پاسخگوی این مطالبه به حق مردمی نیستند.
وی افزود : متاسفانه این نحوه برخورد ، بحران های اجتماعی و امنیتی در استان بوجود اورده است که قطعا مسئولان این بانک در استان و کشور باید پاسخگوی مشکلات ایجاد شده باشند.
همیار استانی بنیاد علوی در خراسان جنوبی در پایان ضمن درخواست از مردم برای حمایت از جوانان ، گفت : از مردم فهیم استان نیز درخواست دارم بانک هایی که اینچنین به وقت کمک به اشتغال جوانان همراهی نمی کنند را تحریم نموده تا حق جوانان ضایع نشود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور