#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این روزها آمار و ارقام فوتی کرونا در خراسان جنوبی نسبت به جمعیت کل استان به نظر میرسد تناسبی ندارد .جا دارد علت آن از سوی متولیان امر اعلام گردد مردم هم باید واکسن زدن بخصوص دز سوم را جدی بگیرند جلسات اداری و برگزاری حضوری مدارس میتواند حداقلی شود پروتکل های بهداشتی باید به سطح مناسب برسد

رعایت دستور العمل هاکرونایی برای عبور از بحران این ویروس در خراسان جنوبی اجتناب ناپذیر است