رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به همراه مهندس شریف زاده سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه پیش از ظهر امروز به صورت سرزده از بیمارستان حضرت قائم (عج) خوسف بازدید کرد.

در این بازدید دکتر موسوی میرزائی ضمن دیدار با همکاران و بازدید از بخش ها و عیادت از بیماران از زحمات و تلاش های دکتر احمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف و همکاران منابع فیزیکی دانشگاه تقدیر و تشکر بعمل آورد و افزود : اولین تقدیر را باید از آیت ا.. رئیسی و دولت محترم سیزدهم کرد که واقعا نگاه کاملا عادلانه ای به تمام نقاط کشور دارند و پروژه ای که از سال ۱۳۹۲ شروع شد و ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت را ظرف مدت ۲۲ ماه از شروع دولت سیزدهم به اتمام امور ساختمانی رسید که این خود نگاه ویژه دولت مردمی سیزدهم را به مردم مناطق محروم می رساند.

دکتر موسوی میرزایی در ادامه در خصوص تجهیزات و تخصیص پزشک متخصص بیمارستان افزود : تجهیزات بیمارستان به صورت کامل تهیه شده و جهت نصب به بیمارستان حضرت قائم(عج) خوسف انتقال داده می شود و ظرف چند روز آینده پزشکان متخصص استان توزیع میشوند که در اولین گام یک سهمیه پزشک متخصص داخلی به این بیمارستان اختصاص خواهد یافت .

در پایان دکتر موسوی میرزائی از پروژه در حال ساخت ستاد شبکه و پایگاه بهداشتی بازدید بعمل آورد و برتسریع در اتمام این دو پروژه بهداشتی و درمانی شهرستان خوسف تاکید کرد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور