رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی گفت: دولت سیزدهم مردمی‌سازی اقتصاد را هدف‌گذاری کرده و در ۲ سال اخیر اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

غلامحسین حسینیافزود: دولت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به معنای واقعی دنبال می‌کند، قبلا اجرای این اصل به سمت و سویی رفت که نقش مردم پر رنگ نبود اگرچه کار انجام شده اما عملا نقشی برای مردم نمی‌توانستیم متصور شویم.

وی اظهار کرد: چون اصل ۴۴ به سمت خصولتی‌ها آمد تاکنون بیشتر دولت‌ها در این زمینه نقش بازی کرده اند.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید مردم را به معنای واقعی کلمه باور کرد گفت: ظرفیت و فضا باید برای مردم آماده شود تا بتوانند در اقتصاد نقش ایفا کنند.

وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: نقش دولت در مردمی سازی اقتصاد پر رنگ بوده و اهداف مشخص شده که امیدواریم به نتیجه برسد.

حسینی به‌روز رسانی سند توسعه بخش تعاون را از اقدامات مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: اقدام برخی کارها تکلیف شده لذا اگر بی توجهی شود مدیران باید در دستگاه‌های مختلف پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: اگر آنچه در این سند آمده به طور میدانی انجام شود تحول بزرگی در حوزه تعاون و مردمی کردن اقتصاد به وجود می‌آید.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی گفت: در بخش کاهش تورم و جهش تولید با توجه به نامگذاری سال نیز اگر مردم در اقتصاد مشارکت داده شوند این امر محقق خواهد شد اما نیاز به باور و اعتماد به مردم است.

وی بیان کرد: به ویژه برای تشکل‌های اقتصادی باید هدف‌گذاری و بسترسازی انجام و کارها به بخش خصوصی واگذار شود.

حسینی با اشاره به اینکه وظیفه دولت نظارت و انجام کار با بخش خصوصی و مردم است افزود: بخش دولتی انرژی که صرف اجرا می‌کند را برای هدف‌گذاری و تدوین سیاست‌های کلی باید هزینه کند، این طور تقسیم وظیفه بهتر است و مسیر انجام کار منحرف نخواهد شد.

وی گفت: اگر امسال به معنای واقعی کلمه شعار سال به صورت اعتقاد و باور به وجود بیاید شاهد جهش تولید و کاهش تورم خواهیم بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور