فرماندار خوسف گفت: ظرفیت های گردشگری شهرستان خوسف مغفول مانده است.

سید علی حسینی در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: در فرمانداری شهرستان خوسف نگاه ما اول اقتصادی و بعد عمرانی بوده است.

فرماندار شهرستان خوسف با اشاره به برگزاری انتخابات‌های مکرر در دوران مسئولیت فرمانداری بیان کرد: برحسب ماه‌های خدمت در فرمانداری خوسف می‌توان گفت که بیشترین برگزاری انتخابات‌ها را داشته‌ایم به ویژه آنکه انتخابات مجلس نیز به دور دوم کشیده شد.

حسینی ادامه داد: البته علاقمند بودم که در کارهای اقتصادی کارهای بیشتری انجام دهم ولی سیل و …کمی وقت و فرصت انجام این کارها را در شهرستان از ما گرفت.

فرماندار شهرستان خوسف اظهار کرد: به اعتقاد من در خراسان جنوبی نتوانسته‌ایم از همه ظرفیت‌های بودجه‌ای و اعتباری قانون بودجه و سایر قوانین به استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری و زیرساختی نیز موارد متعددی را در شهرستان خوسف شروع کردیم، یادآور شد: به عنوان مثال در شهرک شهید رحمانی زیر ساخت‌هایی چون پست ۱۳۲ فراهم شد و جاده ماژان به سمت معدن قلعه زری نیز در حال پیگیری است.

حسینی یادآور شد: شهرستان خوسف یک رودخانه دائمی در دل کویر دارد که از این فرصت برای تقویت بحث گردشگری می‌توان استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نیروگاه‌های خورشیدی خوسف از دیگر ظرفیت‌های شهرستان است، گفت: شهرستان خوسف آینده اقتصادی خراسان جنوبی است.

فرماندار خوسف ادامه داد: این موضوع را با توجه به منابع آبی شهرستان خوسف، ظرفیت معدنی و صنعتی آن و …بیان می‌کند.

حسینی افزود: در استان خراسان جنوبی، خوسف تنها شهرستانی است که دشت آن همچنان آب برای فروش به صنایع دارد.

وی یادآور شد: ظرفیت‌های گردشگری شهرستان را به طور کامل هنوز فعال نکرده‌ایم که در این زمینه باید بیش از قبل کار کرد.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور