با ابلاغی از سوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، عظیم طهماسبی به عنوان مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی منصوب شد.
وی پیش از این معاون عملیات هوانوردی فرودگاه تبریز بود.

هادی سلامی مدیرکل سابق، راهی خراسان رضوی می شود.