🔷معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند از اجرای عملیات جدول گذاری برای اتصال خیابان عدل به شهید قرنی بیرجند خبر داد.