رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاین گفت: طرح محتوایی موزه‌های مردم‌شناسی، مشاهیر و آب قاین تهیه شد.

حمید عباس‌زاده بیان کرد: سرزمین کهن و دیرپای ایران به گواه صاحب‌نظران، خود به‌مثابه موزه‌ای بزرگ است؛ موزه‌ای به وسعت تاریخ بشر، چنان‌که در مطالعه تاریخ مکتوب جهان، بخش مهمی از آن به کشور ما اختصاص یافته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاین افزود: اطلاعات عمومی، مطالعات بستر شکل‌گیری، مبانی نظری ایده پردازی محتواهای نمایشی، شیوه معرفی آثار و مفاهیم و ارتقای هویت بصری موزه‌های مذکور از موضوعات موردبررسی و مطالعه در تهیه طرح محتوایی است.

عباس‌زاده هم‌چنین گفت: قاین دارای ۴ واحد موزه فعال است که موزه‌های مردم‌شناسی، مشاهیر و آب در سال جاری مورد مرمت قرارگرفته‌اند. موزه عکس در خانه صمدی نیز ازجمله موزه‌های شهرستان است

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور