امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی، طرح جامع جهاد تبیین خراسان جنوبی به تصویب اعضا رسید.

 

فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در جلسه شورای فرهنگ عمومی گفت: طرح جامع جهاد تبیین شامل ۳ بخش است که در آن هر فصل عملکرد دستگاه‌های استان بررسی می‌شود.

او با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه این است افزود: در اجرای این طرح هر یک از دستگاه‌ها به صورت تخصصی عمل خواهند کرد و از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده خواهد شد.

آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه در استان هم ضمن تأیید و تأکید بر اجرای طرح گفت: باید با کار کارشناسی دقیق این طرح به بهترین نحو اجرا شود.

طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی هم با اشاره به اینکه در اغتشاشات اخیر بعضی با تأثیر پذیری از فرهنگ غرب و تحت تأثیر رسانه‌های معاند اقدام به صدمه زدن به اموال عمومی کردند گفت: باید در جهاد تبیین با روشنگری توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

او با اشاره به اینکه باید جهاد تبیین را از کودکستان‌ها آغاز کنیم افزود: با وجود کم بودن اعتبارات فرهنگی باید در این مسیر از ظرفیت هنرمندان استفاده کنیم.

در این جلسه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی هم به بیان نظرات خود درباره طرح جامع جهاد تبیین خراسان جنوبی پرداختند.

همچنین در این جلسه مسئولان کمیته‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی استان احکام خود را دریافت کردند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور