موسوی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خراسان جنوبی گفت: طرح تولید و فرآوری لبنیات با نشان تجاری هلال در بیرجند به نمایندگی از ۲۳۰ طرح اشتغالزای خراسان جنوبی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰تکمیل و افتتاح شد.

او افزود: اعتبار هزینه شده برای این طرح ها ۲۸۰ میلیارد ریال بوده که با همکاری بنیاد برکت و صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شده است.

موسوی بیان کرد: یک واحد گاوداری با ۱۰۰ رأس گاو، یک واحد دامداری با ۶۰۰ رأس گوسفند و ۴ هکتار زمین کشت علوفه قسمت‌های مختلف این طرح را تشکیل می‌دهند و با بهره برداری از آن برای ۵ نفر به صورت مستقیم و برای ۱۰نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد شده است

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور