طرح توسعه بخش دیالیز و فیزیوتراپی مرکز جامع درمان بیماری‌های خاص خراسان جنوبی با هزینه‌ ۱۱۶ میلیارد و ۵۰۰ ملیون ریال افتتاح شد.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روز یکشنبه در آیین افتتاح طرح توسعه مرکز درمان بیماری‌های خاص استان در بیرجند افزود: ۱۲ دستگاه جدید دیالیز به ارزش ۹۰ میلیارد ریال در این مرکز مستقر شد.

سید محمد موسوی میرزایی افزود: از این تعداد ۱۰ دستگاه در بخش جدید و ۲ دستگاه به بخش قبلی اضافه شده است.

وی بیان کرد: همچنین دستگاه یو پی اس با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال، دستگاه RO با هزینه پنج میلیارد ریال تامین شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه کرد: از طرفی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای بازسازی و آماده‌سازی فضای دیالیز و فیزیوتراپی استان هزینه شده است.

وی تعداد تخت‌های دیالیز فعال مرکز جامع درمان بیماری‌های خاص را ۳۰ دستگاه به علاوه سه دستگاه پشتیبان اعلام کرد و افزود: تعداد ۱۵۰ بیمار دیالیز از خدمات مرکز استفاده می‌کنند.

موسوی‌میرزایی نسبت بیمار به تخت را پنج بیمار ذکر کرد و گفت: در سطح کشور میانگین سرانه، یک دستگاه دیالیز به ازای ۴.۲ بیمار است.

طرح توسعه مرکز جامع درمان بیماری‌های خاص خراسان جنوبی افتتاح شد

وی یادآور شد: بخش دیالیز این مرکز در سه نوبت صبح، عصر و شب در تمام ایام هفته به جز روز جمعه به بیماران خدمات ارائه می‌دهد.

عملیات اجرایی مرکز جامع درمان بیماران خاص خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود که بخش دیالیز این مرکز به عنوان اولین بخش سال ۱۳۹۳ افتتاح شده است.

هزینه‌های انجام دیالیز در این مرکز رایگان بوده و آزمایشات مشخص شده در بسته حمایتی بیماران نیز به صورت رایگان انجام می‌شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور