معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: طرح ایجاد شهرک مسکونی ساحلی در شورای برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی استان تصویب شد.

 علیرضا عباس زاده  با بیان این مطلب در دیدار با مدیرکل دفتر معماری و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: طرح هم‌پیوندی استان خراسان جنوبی برای ایجاد شهرک مسکونی ساحلی با اولویت سواحل مکران در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان مصوب شده است.

وی با اشاره به مزایای ایجاد این شهرک ساحلی، تصریح کرد: ایجاد ظرفیت و بازار جدید برای محصولات خراسان جنوبی، توسعه صادرات و عرضه محصولات استان در بازارهای جهانی از مزیت‌های ایجاد شهرک ساحلی در سواحل جنوبی است.

عباس زاده یادآور شد: استان آمادگی اجرای این مصوبه و بهره برداری از ظرفیت مرزهای دریایی در جنوب کشور را دارد.

در راستای تحقق برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد سالانه یک درصدی اقتصاد دریا احداث ۲۷ سکونت‌گاه ساحلی در قالب شهرهای جدید در چهار استان ساحلی سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان مصوب شد.

با ایجاد این ۲۷ شهر جدید، استان‌ هایی که اتصال مستقیم به دریای جنوب ندارند هم به واسطه طرح هم‌پیوندی قادر به استفاده از توانمندی‌های اقتصادی خود می‌شوند.