استاندار خراسان جنوبی در ارزیابی وضعیت موجود گفت: جزو استان‌های موفقی هستیم که مردم اعتماد کرده‌اند و به فرایندهای توسعه‌ای استان امید دارند وی افزود: عمده طرح‌هایی که در زمینه اشتغالزایی در استان اجرایی شده، هیچ کدام طرح ملی نبوده بلکه منحصر بفرد است و براساس مطالبات استان و شناسایی ظرفیت‌های موجود تعیین شده است و چون به عبارتی طرح‌های بومی مطرح شده‌اند، مورد اقبال مردم واقع شده است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر برخی از پروژه‌ها تمام شده، تعدادی از آنها در نیمه راه هستند و برای بعضی طرح‌ها هم ریل‌گذاری‌هایی صورت گرفته که به امید خدا پیش می‌بریم.

وی افزود: آثار و برکات طرح‌هایی که دولت در این مدت در استان انجام داده، کاملا مشخص است و در بحث رضایتمندی اجتماعی در روستاها، بخش‌ها و شهرها پیامدهای خوبی به همراه داشته است.

معتمدیان در تشریح اقدامات دولت در استان از پروژه‌هایی همچون راه آهن، آبخیزداری، سیستم‌های نوین آبیاری، مسکن شهری و روستایی نام برد که هر کدام از آنها منابع بی‌شماری را به استان تزریق کرده است.

وی گفت: اعتبارات تملک دارایی استان در سال ۹۷ به میزان ۸۵ میلیارد تومان بوده و ما تنها در بخش مسکن روستایی ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبارات به استان آورده‌ایم که ۱۰ برابر کل اعتبارات تملک دارایی استان است و مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان آن بلاعوض است.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: تنها در مسکن شهری و روستایی مبلغ یک هزار و ۳۵۰  میلیارد تومان اعتبار به استان تزریق شده است.

معتمدیان با اشاره به ۱۴۰ میلیارد تومان اعتباری که در حوزه آبخیزداری وارد استان شده است بیان کرد: این اعتبارات در نوع خود در کشور و در استان بی‌سابقه است.