پدر علم سم‌شناسی ایران گفت: نارسایی در پیشگیری بار درمان را چند برابر کرده لذا نیاز است نهادهای مسوول در زمینه پیشگیری از بروز بیماری‌ها ورود جدی‌تری داشته باشند.

، پروفسور مهدی بلالی مود  در نشستی با عنوان “گذشته، حال و آینده پزشکی در ایران” که در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد افزود: تامین سلامت جامعه به جز وزارت بهداشت به بیش از ۱۰ نهاد دیگر وابسته است.

وی گفت: در حال حاضر درمان در کشور بر پیشگیری مقدم شده در صورتی که این موضوع در دنیا برعکس است.

پدر علم سم‌شناسی ایران افزود: همچنین اخلاق پزشکی و اخلاق پژوهش با ضعف ارتباطات بین‌المللی و کمبود امکانات سیر نزولی پیدا کرده است.

وی گفت: کیفیت آموزش پزشکی در ایران فدای کمیت شده یعنی آنقدر دانشجو پذیرش شد که زیرساخت‌های موجود جوابگوی آموزش عملی نیست ولی به آینده درازمدت خوش‌بین هستم چون در صورت فراهم شدن شرایط مغزهای پزشکی و پزشکان وطن پرست به کشور باز می‌گردند.

بلالی مود اظهار داشت: طب ملی برای کشور مورد نیاز است تا ارتباط پزشک و بیمار از مادی به معنوی تغییر یابد.

وی افزود: گذشته دور پزشکی ایران با وجود ابوعلی سینا و رازی درخشان بوده اما گذشته نزدیک که از یکصد سال پیش شروع شده عقب‌تر از پزشکی مدرن غرب است.

پدر علم سم‌شناسی ایران همچنین گفت: آلودگی هوا که چند شهر کشور را دچار مشکل کرده از مباحث مهم انجمن سم‌شناسی است و دستگاه‌های مسوول باید به آن ورود کنند.

وی افزود: انجمن علم سم‌شناسی یک سازمان غیردولتی است که می‌تواند در زمینه آلودگی هوا و سایر موارد اظهار نظرهایی داشته باشد و باید جدی گرفته شود.

بلالی مود گفت: کنگره سم‌شناسی در ایران هر ۲ سال یک بار برگزار می‌شود که اکنون به چهاردهمین مرحله رسیده و بیشترین موضوع آن آلودگی هواست.

“مهدی بلالی مود” متولد ۱۵ شهریور ۱۳۲۱ خورشیدی که به پدر علم سم‌شناسی ایران مشهور است از جمله متخصصان بنام و مشاهیر خراسان جنوبی به شمار می‌رود که در جریان جنگ تحمیلی و با وجود سکونت در خارج کشور به جهت کمک به هموطنان خود در بمباران رژیم بعث عراق به ایران بازگشت و از آن زمان خدمات فراوانی در حوزه سم‌شناسی و کمک به جانبازان شیمیایی انجام داده است.

وی سال‌ها استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور