#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

طبق آخرین اعلام ستاد ملی کرونا در ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ محدودیت گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ شامل عناوین شغلی فوق می شود.