#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، ظهر امروز در جمع، تعدادی از شهروندان طبسی گفت: با توجه به گستردگی و پهناور بودن طبس و موقعیت جغرافیایی آن که در چهار راه ارتباطی چند استان کشور از جمله یزد، اصفهان، کرمان و خراسان رضوی قرار دارد و تردد به این شهرستان مسافرپذیر زیاد است، پیگیری های خوبی جهت اختصاص یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به طبس صورت گرفته است.
، دکتر سید محمد موسوی میرزائی با اعلام اینکه هماهنگی های لازم جهت تحویل سریعتر این دستگاه به مردم خوب طبس انجام می شود از حمایت های استاندار خراسان جنوبی و نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در این زمینه قدردانی کرد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور