معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس گفت: با ساخت ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن که در بزرگترین سایت ویلایی کشور احداث شده و در حال احداث است طبسی جدید در حال شکل گیری‌ست.

 گویا با ساخت و در حال ساخت بودن ۱۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قطب زغالی ایران زمین طبس دیگری در حال شکل گیری است.

آن طور که مهندس علی اکبر رحیمی، معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس  اظهار داشت: طبس بزرگترین شهرستان خاورمیانه است و بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی دارد که در دولت قبل نیز بزرگترین سایت ویلایی مسکن مهر کشور در این شهرستان احداث شد.

وی ادامه داد: اکنون نیز بزرگترین سایت نهضت ملی مسکن ایران با ۶ هزار واحد مسکونی احداث شده و در حال احداث است و ۴ هزار واحد مسکونی دیگر نیز ساخته خواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس تصریح کرد: یعنی به اندازه تعداد واحد مسکونی که دارد در این شهرستان مسکن ساخته شده و در حال احداث است یا به عبارت دیگر طبس جدیدی در این شهرستان بنا شده است.

۶ سایت نهضت ملی مسکن

فرماندار ویژه طبس در ادامه با اشاره به این که اکنون ۶ سایت نهضت ملی مسکن در این شهرستان آن هم با همراهی مردم احداث شده یا در حال احداث است گفت:  یکی از آن ها سایت ۵۴ هکتاری ست که از دولت قبل بوده و مشکل بسیاری داشت و با رفع مشکلات آن دیگر اکنون صاحبان آن در این واحدها زندگی می کنند.

رحیمی اضافه کرد: در سایت ۵۰ هکتاری طبس نیز ۵۷۰ قطعه زمین واگذار شده و نیمی از این واحدها قابل سکونت است. بعلاوه در سایت ۷۹ هکتاری هم حدود هزار و ۳۱۴ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده که تاکنون ۶۱ واحد آن احداث در سایت ۳۵۰ هکتاری نیز فونداسیون ۴۰ واحد آن ریخته شده است.

به گفته وی یک سایت ۹۸ هکتاری هم برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در طبس داریم.

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس ادامه داد: همچنین یک سایت ۴۵۵ هکتاری نیز در طبس داریم که با الحاق آن دیگر نباید کسی در این شهر بدون زمین و مسکن باشد.

رحیمی با بیان این که در شهرهای عشق آباد و دیهوک نیز هر کدام ۲۳ هکتار زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت واگذار شده است افزود: احداث ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در این شهرستان، با تعداد واحدهای مسکونی چند استان برابری می کند و زیرساخت ها نیز با همت مدیرا ن استانی در حال تامین شدن است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور