استاندار خراسان جنوبی گفت: ساخت بیمارستان ویژه بیماران اعصاب و روان و توسعه بخش دیالیز از نیازهای مهم مرکز استان بوده که این موضوع باید در سطح وزارت بهداشت پیگیری شود.

 جواد قناعت در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهارداشت: توسعه بیمارستان درمیان و سرایان هم از درخواست‌های مردمی است که امیدواریم در لیست پروژه‌های زیرساختی قرار گیرد.

وی افزود: بازسازی خانه‌های بهداشتی فرسوده،کمک به تهیه تجهیزات چشم پزشکی برای انجام لیزر و پرداخت بدهی‌های بیمارستان هم از دیگر درخواست‌های مردم است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: تخصیص ۲ دستگاه ام. ار. آی به شهرستان‌های فردوس و طبس هم از اقداماتی است که قابل تقدیر بوده و رضایت مردم را در پی داشته است.

وی یادآور شد: ارتقای دانشکده علوم پزشکی در فردوس هم اقدام خوبی بود که نیاز است اطلاع رسانی در خصوص آن انجام شود.

قناعت بیان کرد: پیگیری ها برای تخصیص ام. آر. آی در شهرستان نهبندان هم ادامه دارد.

وی همچنین بر تامین سوله مناسب در راستای ورود شرکت‌های پخش دارو در استان تاکید کرد و گفت:هماهنگی‌های لازم باید با سرعت انجام گیرد تا فرصت حضور شرکت‌های پخش دارو از دست نرود و مردم در تامین داروها دچار مشکل نشوند.

پیگیری برای اخذ مجوز احداث کارخانه داروسازی در نهبندان با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم از درخواست های نماینده مردم شهرستان نهبندان و سربیشه در این دیدار بود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور