معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: فرصت مناسب برای طرح مشکلات واحدهای تولیدی در سفر رئیس قوه قضائیه به استان فراهم شود.

سیدمحمدرضا طالبی، یازدهمین جلسه کمیسیون کارگری استان، به سفر قریب‌الوقوع رئیس قوه قضائیه و شورای عالی قضایی به خراسان جنوبی اشاره و اظهار کرد: با توجه به این که معاونین و نمایندگان قوه قضاییه در جریان این سفر با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم در شهرستان ها حضور خواهند یافت، لذا ضرورت دارد دستگاه‌های مربوطه نسبت به احصاء واحدهای تولیدی که در حوزه قضایی دچار مشکل هستند، اقدام کنند.

وی با بیان اینکه لازم است فرصت طرح مشکلات برای مدیران این واحدها نیز فراهم شود، افزود: حسب ضرورت، اداره کل صنعت، معدن و تجارت با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه لیست واحدهای تولیدی و کارگری مربوطه اقدام کنند تا از این فرصت مغتنم، نهایت بهره برداری صورت گیرد.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: فرمانداران نیز در صورت لزوم، زمینه بازدید نمایندگان قوه قضاییه از واحدهای تولیدی مهم شهرستان‌ها را فراهم آورند تا ضمن بررسی میدانی، شرایط بررسی و رفع مشکلات آنان فراهم شود.

گفتنی است؛ در این نشست، مشکلات و معوقات کارگری واحدهای تولیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در راستای کاهش معوقات کارگری اتخاذ شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور