مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر این که درصورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی امکان تغییر وضعیت از منطقه کم خطر به خطر متوسط یا پرخطر وجود دارد، عنوان کرد: همچنان باید موارد بهداشتی فردی، فاصله گذاری های اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مناطق کم خطر رعایت گردد.

ناصر نبی زاده در پانزدهمین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات شورای اطلاع رسانی استان که پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹ برگزار شد، با بیان این که میزان بهبودی بیماران در کشور ۸۰ درصد است و نسبت به سایر کشورها جایگاه بهتری داریم، ادامه داد: این آمار نشانگر سطح بالای توانمندی های حوزه درمانی و کوشش فراوان کادر درمانی کشور است و جای قدردانی دارد. وی به رصد روزانه فضای عمومی استان اشاره نمود و بیان کرد : موضوعاتی همچون رفع برخی محدودیت ها در مناطق کم خطر و برگزاری مراسمات از جمله عروسی ها، نگرانی هایی را ایجاد کرده است. به گفته وی درصورت عدم رعایت پروتکل ها امکان تغییر وضعیت از منطقه کم خطر به خطر متوسط یا پرخطر وجود دارد، لذا همچنان باید موارد بهداشتی فردی، فاصله گذاری های اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مناطق کم خطر رعایت گردد. مدیر کمیته اطلاع رسانی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا از انجام مکاتباتی درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری هوشمند در روستاها نیز سخن گفت و افزود: پوسترهایی با این رویکرد در فضای مجازی تولید و بازنشر شده است. نبی زاده با اشاره به خدمات برجسته نظام و دولت در خصوص مدیریت بیماری کرونا ، عنوان کرد: رسانه های استان نسبت به اطلاع رسانی درخصوص امیدآفرینی و معرفی توانمندی ها و خدمات ارائه شده از سوی نظام و دولت در راستای مقابله با ویروس کرونا و تولیدات تجهیزات بهداشتی در این مدت، اقدامات لازم را انجام دهند.

در ادامه جلسه دکتر امیرآبادی معاون فنی مرکز بهداشت نیز با بیان این که خوشبختانه ۵ شهرستان درمیان، سربیشه، خوسف، سرایان و نهبندان وضعیت زرد و شهرستان زیرکوه وضعیت سفید دارد، خاطرنشان کرد: طبق بازیدهای انجام شده ، از ۲۳ فروردین ماه تا ۱۷ اردیبهشت ماه ،۹۸.۱ درصد معادل ۳۲ هزار و ۸۹۰ واحد صنفی کد رهگیری را دریافت نموده و ۸۲ درشد آن ها ، پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.
گفتنی است سایر اعضای حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند.