#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی عنوان کرد: حال که قرار است در کنار کرونا زندگی کنیم، ضرورت دارد فرهنگ استفاده از ماسک و سایر ابزارهایی که منجر به کاهش انتقال ویروس می گردد را نهادینه سازیم.

، بیستمین جلسه شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی با ریاست ناصر خوش خبر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ۱۸ تیرماه ۹۹ برگزار شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در ابتدای جلسه با تاکید بر این که دستگاه های اجرایی از ابتدای سال نسبت به اجرای آیین نامه بند “چ” ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اقدام کنند، خاطرنشان کرد: در صورت موکول شدن آن به انتهای سال، به دلیل حجم بالای کار، اثربخشی لازم را نخواهد داشت، هدف از این آیین نامه نیز اطلاع رسانی فعالیت های نظام و دولت به صورت ضابطه مند در طول سال از طریق صدا و سیما برای اقناع سازی افکار عمومی است.
خوش خبر با اشاره به این که اطلاع رسانی اقدامات دولت می تواند به ابهامات پاسخ دهد و توطئه های دشمن را خنثی سازد، اضافه کرد: دستگاه های اجرایی در اسرع وقت، برنامه های مدنظر خود را درخصوص بند “چ” ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور همانند سال گذشته به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی ارسال کنند تا پس از تصویب اجرایی گردد. وی با بیان این که برنامه های تهیه شده توسط صدا و سیما، توسط روابط عمومی دستگاه های اجرایی بازنشر داده شود، ادامه داد: تبلیغ مداوم این برنامه ها، موجب می شود تا جمعیت بیشتری از جامعه نسبت به خدمات دولت و نظام مطلع گردند.
رئیس شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی  با تاکید بر این که مدیران دستگاه های اجرایی از ظرفیت این آیین نامه برای معرفی برنامه ها در هفته دولت غافل نشوند، تصریح کرد: سازمان ها و اداراتی که اعتبارات آن ها ملی است، سهم استان در زمینه اطلاع رسانی را از این اعتبارات را مشخص کنند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در این زمینه پیگیری لازم را بعمل آورد.
خوش خبر، در ادامه با بیان این که شورای اطلاع رسانی باید مشرف به حوزه اطلاعات و اخبار استان و بعضا کشور باشد، اضافه کرد: باید با همکاری هم امر پیش بینی و پیشگری مناسب از تهدیدات و جریان سازی های دشمن را با اقناع سازی و آگاهی بخشی به مردم دنبال کنیم. به گفته وی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی و صدا و سیما، با بهره گیری از شیوه های تازه، نو و بکر اطلاع رسانی و تبلیغاتی ، آگاهی بخشی به مردم در خصوص ویروس کرونا را افزایش دهند.
آیینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی پیرو آیین نامه بند “چ” ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال ۹۸، گزارشی ارائه نمودند. وی با بیان این که استان خراسان جنوبی در این زمینه به لحاظ کیفیت و کمیت ، جزو استان های اول کشور بوده است، ادامه داد: سال گذشته ۲۲ دستگاه اجرایی نسبت به عقد قرار داد اقدام کردند و ماحصل آن ۲۵ قرارداد و تولید و پخش ۴۶۱ برنامه بود. آیینه دار با اشاره به این که ۹۰ درصد دستگاه های اجرایی تولید برنامه از طریق این آیین نامه را تنها در قالب اطلاع رسانی به شکل حضور تلوزیونی و یا گفتگو می دانستند، اضافه کرد: تقاضا داریم دستگاه های اجرایی در سال جاری ، دیگر شکل های تولید برنامه را مد نظر قرار دهند.