معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت اختصاص اعتبار لازم برای حل آسیب های اجتماعی تأکید کرد.

سید محمد رضا طالبی درجلسه وبیناری شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور خاطر نشان کرد: در خیلی از موارد، حل آسیب های اجتماعی بدون اعتبار عملی نخواهد شد.

به گفته وی؛ مسئولان بیشتر اعتبارات را برای پروژه های عمرانی اختصاص می دهند، حال اینکه تا نیروی سالمی نداشته باشیم، مدیریت زیرساخت ها تأثیر گذار نخواهد بود، لذا در کنار مدیریت حوزه عمرانی ، برای مدیریت حوزه های فرهنگی و اجتماعی هم باید اعتبارات مورد نظر پیش بینی شود.

وی با ذکر این نکته که نبود تعریف دقیقی از آسیب های اجتماعی که ملاک عمل دستگاه ها قرار گیرد، تناقض در آمارها را به همراه دارد، اظهار داشت : باید به شکل کشوری دستور العمل یکسانی برای هر آسیب اجتماعی ابلاغ شود تا اختلافی در ارائه آمار پیش نیاید.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور