رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با راه‌اندازی کارگاه متمرکز تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی در ماه‌های اخیر ۱۱ میلیارد ریال در هزینه‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صرفه‌جویی شده است.

، سید محمد موسوی میرزایی در بازدید از این کارگاه گفت: طی یک اقدام جهادی و اولین بار در سطح کشور، کارگاه متمرکز تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی با هدف صرفه‌جویی هزینه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راه‌اندازی شد.

وی افزود: تجهیزات قابل تعمیر دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان شناسایی و به این کارگاه منتقل می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: با گذشت چهار ماه از شروع به فعالیت این کارگاه و در نتیجه تعمیر، بازسازی و مرمت تعدادی از تجهیزات پزشکی قابل تعمیر، مبلغ ۱۱ میلیارد ریال صرفه‌جویی شده است و این روند ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه لوازم و تجهیزات پزشکی خارج از رده به‌طور معمول از طریق مزایده به فروش می‌رسد گفت: با راه‌اندازی این کارگاه و همکاری کارشناسان فنی و مجرب نه تنها شاهد برگشت تجهیزات مستهلک به چرخه استفاده هستیم بلکه از هزینه‌های گزاف برای خرید مجدد این تجهیزات جلوگیری می‌شود.

موسوی میرزایی پیش‌بینی کرد که در این کارگاه سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی در خرید و تعمیر تجهیزات پزشکی صورت گیرد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور