مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند از صدور ۶۹ مجوز فعالیت در بخش مشاغل خانگی از ابتدای سالجاری در شهرستان بیرجند خبر داد که از این تعداد ۶۷ مجوز به صورت مستقل و ۲ مجوز به صورت پشتیبان حقیقی بوده است.
محمد کسایی مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند در ادامه این خبر گفت: از ابتدای فروردین تا کنون ۱۸ طرح به مبلغ ۳۶۳۵میلیون ریال در بخش مشاغل خانگی در شهرستان بیرجند موفق به دریافت تسهیلات از این بخش شده اند . وی افزود: از این محل تعداد ۶۸ فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند در ادامه افزود: بر اساس دستورالعمل ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، سقف دریافت تسهیلات به صورت پشتیبان برای طرحهای توجیه دار در استان ۲۰۰۰میلیون ریال و سقف دریافت تسهیلات به صورت مستقل ۵۰۰ میلیون ریال است که با تشخیص و معرفی از سوی دستگاه های صادر کننده مجوز، توسط دبیرخانه اشتغال استان و شهرستانها جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی می شوند.