معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از صدور ۵۳ مجوز برای نام سردر اصناف در سه ماهه دوم سال ۹۹ خبر داد.

 محمود رمضانی با بیان این که در راستای اجرای دستورالعمل پاسداشت زبان فارسی ، واحدهای صنفی برای انتخاب و یا تغییر نام سردر،  باید از این اداره کل استعلام اخذ کنند، ادامه داد: در سه ماهه اول ۹۹، ۶۵ مورد بصورت حضوری برای اخذ استعلام مراجعه کرده اند.

وی با اشاره به این که ۸۳ درخواست نیز در سامانه سردر اصناف ثبت شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد نسبت به طرح تابلوی ۶۱ مورد اعلام نظر شده و برای ۵۳ مورد مجوز صادر شده است.

رمضانی تاکید کرد: متقاضیان جهت سهولت و تسریع روند کار، درخواست خود را همراه با نام و طرح تابلو در سامانه sardarasnaf.ir بارگذاری کنند.