مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از صدور اولین گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری سفره‌خانه واقامتگاه بوم‌گردی در استان خبر داد.

شاهوردی گفت: اولین گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری سفره‌خانه و

صادر شدن اولین گواهینامه‌کیفیت خدمات گردشگری سفره‌خانه واقامتگاه بوم‌گردی بوم‌گردی در استان صادر شد که امیدواریم با همکاری بخش خصوصی تا آخر سال بتوانیم بیشترین میزان صدور گواهینامه‌ها و تمدید پروانه ۳ ساله، در استان اقدام کنیم.

وی در خصوص کمیسیون درجه‌بندی نیز افزود: ۳ پرونده از تاسیسات فاقد ضابطه و ۲ پرونده از تاسیسات ارجاع شده از طرف شرکت عامل تطبیق، پس از بازبینی فیزیکی کارشناس گردشگری از تاسیسات مذکور، در جلسه طرح موضوع و مصوب شد گواهینامه استاندارد این تاسیسات با درجه مورد نظر صادر و نسبت تمدید پروانه بهره‌برداری آن‌ها به مدت ۳ سال اقدام شود.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور