مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه اول اجرای شبکه گاز در بین سایر استان‌ها شده است.

محمودی مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران بالاترین میزان اجرای شبکه در بین شرکت‌های گاز استانی در مرداد به نام شرکت گاز خراسان جنوبی ثبت شده است.

او افزود: در نیمه نخست امسال ۶۹۴ کیلومتر شبکه گاز در استان اجرا شده که از این مقدار ۶۰۹ کیلومتر مربوط به طرح‌های روستایی، ۴۴ کیلومتر مربوط به طرح‌های شهری و ۴۱ کیلومتر برای گازرسانی به صنایع استان بوده است.

محمودی اظهار کرد: بر اساس گزارش دریافتی از شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز خراسان جنوبی تا پایان مرداد، بالاترین میزان اجرای شبکه تغذیه و توزیع گاز را در بین شرکت‌های گاز استانی به خود اختصاص داده است.

صدرنشینی خراسان جنوبی در اجرای شبکه گاز

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه اول اجرای شبکه گاز در بین سایر استان‌ها شده است.

محمودی مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران بالاترین میزان اجرای شبکه در بین شرکت‌های گاز استانی در مرداد به نام شرکت گاز خراسان جنوبی ثبت شده است.

او افزود: در نیمه نخست امسال ۶۹۴ کیلومتر شبکه گاز در استان اجرا شده که از این مقدار ۶۰۹ کیلومتر مربوط به طرح‌های روستایی، ۴۴ کیلومتر مربوط به طرح‌های شهری و ۴۱ کیلومتر برای گازرسانی به صنایع استان بوده است.

محمودی اظهار کرد: بر اساس گزارش دریافتی از شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز خراسان جنوبی تا پایان مرداد، بالاترین میزان اجرای شبکه تغذیه و توزیع گاز را در بین شرکت‌های گاز استانی به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد:  حدود ۱۴ هزار و ۹۸۷ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان وجود دارد که از این مقدار ۱۱ هزار و ۳۷۱ کیلومتر شبکه روستایی، حدود ۳ هزار و ۱۵۲ کیلومتر شبکه شهری و ۴۶۴ کیلومتر مربوط به صنایع استان است.

او گفت: هم اکنون تمامی ۳۲ شهر و هزار و  ۹۷۲ روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور