🔸مدیرکل دامپزشکی استان گفت: ۱۹ محموله گوشت مرغ منجمد شامل ۴۴۰ کیلوگرم گوشت، یک میلیون و ۵۰ هزار کیلوگرم تخم مرغ خوراکی شامل ۵۰ محموله یک میلیون و ۱۹۳ هزار قطعهجوجه یک روزه شامل۵۰ محموله از ابتدای آغاز سال جاری از خراسان‌جنوبی صادر شده است.

اصغرزاده افزود: این محصولات به کشور‌های عراق و افغانستان صادر شده است.