غلامرضا قوسی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی گفت:
🔹استان خراسان جنوبی دارای ۱۷ هزار و ۶۵۷ هکتار سطح کشت زرشک دارد.
🔹تعداد بهره برداران در زمینه تولید،فرآوری، کاشت و داشت این محصول بیش از ۳۸۰۰۰ نفر است.
🔹۶۰ درصد زرشک تولیدی استان در بازار مشهد تحت عنوان سوغات مسافر و ۱۸ درصد آن فراآوری شده و باقی مانده آن برای تازه خوری عرضه می شود