#انتخابات_۱۴۰۰
#مردم_میدان
#انتخابات_درست_کار_درست

🔰شیرخوارگان شاهد حماسه آفرینی مادران

شعبه شماره ۲۷ دبستان برکت دین و دانش طبس