🔻با هدف بازدید میدانی صورت گرفت؛
✅ حضور استاندار خراسان جنوبی در شهر شوسف
🔹استاندار خراسان جنوبی از شهر شوسف شهرستان نهبندان بازدید کرد.
؛ این سفر با هدف بازدید میدانی از وضعیت موجود، اطلاع از مشکلات و روند اجرای پروژه های شهری انجام شد.
🔹معتمدیان در این بازدید، شرایط پارک شهر، وضعیت سد تغذیه‌ای شوسف، موقعیت زمین اختصاص یافته به مسجد علی ابن ابیطالب، پروژه های عمرانی شهرداری و طرح های در حال اجرا را مورد ارزیابی قرار داد.
استاندار خراسان جنوبی در جریان حضور در شهر شوسف، ضمن گفتگو با جمعی از مردم و کسبه شهر از مسائل و مشکلات شان جویا شد.
🔹برگزاری نشست مشورتی و برنامه‌ریزی برای رفع پاره ای از مشکلات، از دیگر اتفاقات این سفر بود.
🔹شایان ذکر است:این سفر در پنجمین روز از هفته دولت صورت گرفت و جمعی از مدیران استان، فرماندار شهرستان نهبندان، امام جمعه و بخشدار شوسف، استاندار را در این سفر همراهی کردند.