🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: شورا و شهرداری برای درآمد زایی به دنبال ابداع و نوآوری باشد.
جواد قناعت با تأکید بر این مطلب در جلسه دیدار فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر باغستان، خاطرنشان کرد: شهرداری باید با توسعه خدمات شهری، نیاز شهروندان را پاسخ بگوید.
🔹وی با تأکید بر اینکه توسعه خدمات شهری، منابع مالی نیاز دارد، تصریح کرد: شهرداری باید برای خلق منابع مالی برنامه ریزی داشته باشد.
🔹استاندار با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به شهرداری های استان، اظهار داشت: در دولت سیزدهم، اعتبارات ویژه ای به شهرداری ها تزریق شد.
🔹قناعت ادامه داد: تجهیزات و ماشین آلات شهرداری های استان نیز در این دولت ارتقاء یافت.
🔹وی با اشاره به ظرفیت‌های استان، متذکر شد: شهرداری ها می توانند با سرمایه گذاری بر روی هر کدام از این مزیت ها به دنبال درآمدزایی و رسیدن به خودکفایی باشند.
🔹به گفته وی؛ ایجاد درآمد پایدار، دست شهرداری را در ارائه خدمات شهری بازتر می کند.
🔹شایان ذکر است : در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران کل ستادی همراه بود، درخصوص مسایل و مشکلات شهر باغستان بحث و تبادل نظر شد.
🔹مکلف شدن مدیران به پیگیری موارد مطرح شده تا حصول نتیجه، مهمترین خروجی این جلسه بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور