مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گفت: در هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در اقدامی مبتکرانه شورای مشورتی استاندار در حوزه بانوان تشکیل شد.
نغیسه نخعی با بیان این مطلب گفت: این شورا که با ساختار پیشنهادی استان و برای اولین بار در کشور تشکیل می شود، زمینه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه زنان را با راهبری شخص استاندار مهیا می نماید .
وی با تأکید بر این که برگزاری جلسات ماهانه با حضور استاندار از برنامه های تکلیفی این شوراست، خاطرنشان کرد: امکان برگزاری جلسات ماهانه مستمر با استانداران شاید در خیلی از کارگروه ها و شوراهای قانونی تکلیفی نیز پیش بینی نشده است اما این اتفاق در شورای مشورتی بانوان، نشان دهنده باور و اعتقاد قلبی شخص استاندار بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل این سرمایه های فاخر انسانی می باشد.
مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری درخصوص ساختار شورای مشورتی بانوان گفت: این شورا با هسته مرکزی متشکل از ۱۵ نفره از بانوان فعال، با انگیزه و فرهیخته، زمینه مشارکت و فعالیت بانوان را در طرح های توسعه ای استان فراهم می نماید .
نخعی تصریح نمود:کمیته های تخصصی پیش بینی شده ذیل این شورا در قالب کمیته کارآفرینی و اشتغال ، کمیته فرهنگی و اجتماعی و کمیته اطلاع رسانی و فرهنگ سازی با ترکیب ۵ نفره اعضای شورا می باشد.
وی ادامه داد: هر کمیته، مدعوینی به تعداد متقاضیان مشارکت در فعالیت ها بدون در نظر گرفتن شرایط سنی ، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و فقط برمبنای تجارب موفق و علاقمندی دارد که این افراد در جلسات مستمر و تخصصی در خصوص تبدیل نیازهای بانوان به طرح و برنامه و پروژه های اجرایی تصمیم گیری می نمایند.
مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، همزمانی شکل گیری شورای مشورتی بانوان را با میلاد حضرت زهرا(س) به فال نیک گرفت و متذکر شد: کمتر شرایطی پیش می آید که با توجه به سهم ۵۰ درصدی زنان از جمعیت، از توان، تخصص، انرژی و ایده پردازی های این قشر از جامعه با همکاری و حضور مستقیم خودشان در صحنه تصمیم گیری استفاده شود .
نخعی اذعان داشت: یکی از اهداف شورای مشورتی بانوان این است که نماینده عالی دولت در استان، از انتظارات جامعه زنان آگاه شود و با شناخت بهتر مسایل و مشکلات، راهکارهایی برای رفع آنها ارائه گردد.
وی ادامه داد: بنا به تأکید شخص استاندار در جلسه شکل گیری این شورا بر شعارهای سال های مختلف، منشورها و سیاست گذاری ها، بیانیه گام دوم انقلاب و… ، استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و جذب توان مردمی در حوزه بانوان ضرورت دارد.
مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اظهار امیدواری نمود؛ در قالب شورای مشورتی استاندار در حوزه بانوان، به عنوان یک اتاق فکر و با خرد جمعی، بخشی از کارهای استان در حوزه بانوان با همکاری و مشارکت این قشر توانمند انجام شود .
نخعی از بانوان هم استانی خواست با مشارکت و همراهی خود در کمیته های ذیل شورا و همچنین معرفی افراد توانمند در هر زمینه ای، شورا را در نیل به اهداف عالیه خود کمک کنند.
وی تأکید کرد: با تعامل و همفکری می توانیم در قالب برنامه های این شورا، جایگاه رفیعی برای بانوان توانمند خراسان جنوبی متصور باشیم.