#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

وضعیت خراسان حنوبی در رنگ بندی کرونا بدتر شد شهرستان های سرایان و درمیان هم قرمز شد