محمدرضا عابدانی مدیر منطقه گفت از ابتدای مهر ماه تا ۲۰ مهر مصرف نفت گاز در شهرستان فردوس نسبت به مدت مشابه ۵۳ درصد افزایش داشته است.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی اضافه کرد: میزان رشد مصرف نفت گاز در این شهرستان در مرداد ماه سال جاری ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است که میزان رشد کشوری این فرآورده ۱۱/۸ درصد بوده است.
وی افزود: در شهریور ماه میزان رشد مصرف کشوری نفت گاز ( گازوئیل) ۷/۶ درصد بوده که در شهرستان فردوس رشد ۱۴ درصدی را شاهد بوده‌ایم.
عابدانی گفت: در ۲۰ روز ابتدای فصل پاییز شهرستان فردوس با رشد ۵۳ نسبت به مدت مشابه پارسال در صدر رشد مصرف فرآورده نفت گاز کشور قرار گرفت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور