فرماندار شهرستان خوسف در دیدار مدیر کل شرکت مخابرات استان با ایشان سخن می گفت،با بیان این مطلب ،به مسائل و مشکلات شهرستان در حوزه مخابرات،تلفن ثابت و اینترنت اشاره کرد و افزود:با توجه به پیگیری های انجام شده امید است در یک برنامه میان مدت شهرستان خوسف به رینگ سراسری فیبر نوری متصل شود.

محمدعلی ایمانی با اشاره به اینکه افزایش پوشش تلفن ثابت در روستاهای شهرستان از دیگر موضوعات کاری است گفت:این مهم قطعا با مساعدت شرکت مخابرات و مشارکت دهیاران و شوراهای اسلامی به انجام خواهد رسید.

مقام عالی دولت در شهرستان خوسف،توسعه شبکه تلفن ثابت در محله های جدید ماژان خور و دیگر روستاهای بزرگ را مورد تاکید قرار داد و افزود؛حل مشکل اینترنت پر سرعت شهر ماژان،بهسازی و نوسازی تجهیزات،دکل های مخابراتی در علی آباد زارعین،فدشک و … و نیز پشتیبانی از تلفن ثابت در برخی از روستاهای شهرستان از دیگر مواردی است که قطعا به انجام خواهد رسید.

ایمانی، حل مشکل اینترنت پر سرعت در روستاهای همند،ماهمیران،شل آباد و برخی روستاهای ماژان را مورد تاکید قرار داد و افزود:حل مشکل ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در مزار شاه سلیمان علی ،شادان و برخی روستاهای همجوار این منطقه از دیگر مواردی است که در یک برنامه زمان بندی شده مشخص دنبال و پیگیری خواهد شد.

این گزارش حاکیست در این جلسه دکتر میری مدیر عامل شرکت مخابرات استان نیز بعد از استماع مسائل و مشکلات شهرستان در جهت حل آنها در برنامه های کوتاه و میان مدت دستور و قول مساعد داد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور