شهرستان خوسف با بیشترین سطح زیرکشت خاستگاه گل خوش عطر و بوی نرگس در خراسان جنوبی است.

با رسیدن صدای پای پاییز، عطر نرگس هم از نرگس زار‌های خراسان جنوبی به مشام میرسد.

عطر خوش نرگس سالیان سال است که کشاورزان این خطه را علاقه‌مند به تولید آن کرده است.

خراسان جنوبی در تولید این گل جزء ۵ استان اول کشور است و بیشترین میزان تولید گل نرگس متعلق به شهرستان خوسف است.

جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بالغ بر ۴۰ هکتار از اراضی استان زیرکشت گل نرگس است.

کیفیت و ماندگاری نرگس‌های خوسف با سایر گل‌های نرگس قابل مقایسه نیست.

مقداری از گل‌ها پس از بسته بندی وارد بازار می‌شوند و مابقی به استان‌های همجوار مانند خراسان رضوی و کرمان ارسال می‌شوند.

جعفری اظهار کرد: امروزه کشور‌های حاشیه خلیج فارس و دریای خزر به شدت خواهان گل نرگس هستند.

این گل خواص زیادی دارد؛ برای تقویت حافظه، گرفتگی بینی و برای پیشگیری از رشد سلول‌های سرطانی بسیار مفید است.

گل نرگس خوسف با شماره ۲۴۹ در میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده است.

برداشت گل نرگس تا اواسط اسفند ادامه دارد و پیش بینی شده امسال ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شاخه گل از سطح نرگس زار‌های استان برداشت شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور