#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخــرین وضعیــت رنگ بندی شــهرستانهای اســـتان خــراسان جنــوبی

📅 چــهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

▫️شـهرسـتان بیــرجند نارنجــی رنگ می باشد ‌
▫️شـهرستان های طبـس، نهبـندان، قاین، سرایان، بشرویه، درمیان، فردوس ،سربیشه، و زیرڪوه، زرد رنــگ می باشد

▫️شـهرستان خـوســف، آبــی رنگ می باشــد.